Verze z 1. 3. 2015, 14:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (FORTUNATUS_Samuel_Petr_1600)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FORTUNATUS Samuel Petr 1600

Z Personal
Samuel Petr FORTUNATUS
Narození 1600
Povolání 50- Náboženský publicista


Samuel Petr FORTUNATUS