FOURNIER Arnošt Josiáš 13.3.1809-28.8.1878

Z Personal
Arnošt Josiáš FOURNIER
Narození 13.3.1809
Místo narození Berlín (Německo)
Úmrtí 28.8.1878
Místo úmrtí Znojmo
Povolání 67- Nakladatel nebo vydavatel
71- Knihkupec nebo šiřitel knižní kultury

FOURNIER, Arnošt Josiáš (též Ernst Josias), * 13. 3. 1809 Berlín (Německo), † 28. 8. 1878 Znojmo, nakladatel, knihkupec

Do Znojma, kde se stal správcem a později majitelem nakladatelského podniku E. Haberlera, přišel 1832. Nakladatelství a knihkupectví vyženil, jak bylo obvyklé, sňatkem s vdovou po původním majiteli. Podnik se postupně stal ve Znojmě předním ve svém oboru. 1861 F. přijal za společníka L. Haberlera, se kterým spolupracoval až do smrti. Firma existovala pod označením Fournier–Haberler až do 1884. Jedním z významných F. nakladatelských počinů bylo 1840 vydání obsáhlého spisu B. Krátkého Versuch einer vergleichenden Grammatik der lateinischen, italienischen, spanischen … Sprache, na kterém se F. podílel nejen jako nakladatel a redaktor, ale také jako autor. F. nakladatelství vydávalo především německé publikace a občas rovněž české náboženské spisy, kramářské písně apod. Ve čtyřicátých letech se nakladatelství věnovalo převážně původní a přeložené české beletrii, dále osvětové a výchovné četbě. F. spolupracoval dlouhodobě s J. Pečírkou, který zde uplatnil autorské texty, překlady a pomáhal i s výběrem vhodných titulů. F. publikoval také Pečírkův dvousvazkový překlad a úpravu německého díla Václav Novák aneb Sedlák, jak by měl býti (1847). Kromě beletrie byla poměrně početná produkce spisů pro mládež. 1844–47 vyšlo dvanáct samostatných titulů určených dětem. Specializovaná knižnice byla věnována potřebám řemeslníků a rolníků. 1844 pro ně připravilo F. nakladatelství tři tituly a ve stejném i následujícím roce také dva přeložené romány vyhovující lidovému vkusu. Zaměření na českou krásnou i osvětovou literaturu bylo v pohraničních regionech českých zemí před i po polovině 19. století poměrně vzácné, a proto čeští vlastenci velmi pozorně sledovali F. činnost. Některé příručky uvádějí jako datum úmrtí 1879.

L: B. Vrba, Die Buchdruckerkunst in Znaim, in: Znaimer Wochenblatt 21. 9. 1924; J. Volf, České knihy z nakladatelství F. ve Znojmě 1835–1879, in: Od Horácka k Podyjí 10, 1932–1933, s. 17–19, 53–55; E. Haberler, K dějinám knižního obchodu a nakladatelské činnosti, in: Znojemské listy 1994, č. 48; J. Černý, K dějinám knižního obchodu a nakladatelské činnosti ve Znojmě, in: Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě, č. 18, 1997 (vročeno 1996), s. 25–35; E. Macoun, Znojmo viděno dvojmo, in: Znojemsko 2009, č. 11.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Pavla Vošahlíková