Verze z 1. 3. 2015, 14:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (FRÝBORT_Karel_1892)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FRÝBORT Karel 1892

Z Personal
Karel FRÝBORT
Narození 1892
Povolání 13- Geodet nebo kartograf


Karel FRÝBORT