Historie verzí stránky „FRÝDLOVÁ Anna 22.2.1851-15.8.1879“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace