Historie verzí stránky „FRADELIUS Štiavnický Petr ?1581-7.1.1621“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace