Verze z 1. 3. 2015, 14:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (FRAGNER_Karel_2.2.1861-25.4.1926)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FRAGNER Karel 2.2.1861-25.4.1926

Z Personal
Karel FRAGNER
Narození 2.2.1861
Úmrtí 25.4.1926
Povolání 16- Farmakolog nebo farmaceut


Karel FRAGNER