FRANCŮ Dušan 2.8.1920-30.9.1986: Porovnání verzí

Z Personal
 
Řádka 9: Řádka 9:
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
 +
| citace = Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 336
 
}}
 
}}
 
'''FRANCŮ, Dušan''', ''* 2. 8. 1920 Praha, † 30. 9. 1986 Bratislava (Slovensko), urbanista, sociolog''
 
'''FRANCŮ, Dušan''', ''* 2. 8. 1920 Praha, † 30. 9. 1986 Bratislava (Slovensko), urbanista, sociolog''

Aktuální verze z 16. 11. 2019, 17:25

Dušan FRANCŮ
Narození 2.8.1920
Místo narození Praha
Úmrtí 30.9.1986
Místo úmrtí Bratislava (Slovensko)
Povolání 57- Sociolog
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 336

FRANCŮ, Dušan, * 2. 8. 1920 Praha, † 30. 9. 1986 Bratislava (Slovensko), urbanista, sociolog

Pocházel z rodiny středoškolských učitelů Rudolfa F. a Heleny, roz. Motlíkové. 1930–34 navštěvoval reálné gymnázium v Žilině, 1937 maturoval v Písku. 1938 začal studovat angličtinu, filozofii a sociologii na Filozofické fakultě UK v Praze. Po uzavření českých vysokých škol pracoval 1939–40 jako lesní dělník v Písku, kde současně absolvoval abiturientský kurs na obchodní akademii. Poté působil v Praze jako pracovník YMCA (1941–42) a účetní akciové společnosti Synthesia (1942–45). Přerušená studia na vysoké škole 1945–47 dokončil. 1947–50 byl předsedou a sekretářem pražského sdružení Akademická YMCA. 1949 obhájil disertační práci Zkoumání sociálního a regionálního původu studentstva české univerzity v Praze v době 1882–1914 (PhDr.). 1950–51 byl zaměstnán jako dokumentační pracovník odboru sociálně-psychologického výzkumu v Československém ústavu práce v Bratislavě, 1951–52 vedl informační oddělení Stavoprojektu, 1952–53 pracoval ve Výzkumném ústavu stavebních hmot a konstrukcí, 1953–85 v Ústavu stavebnictví a architektury SAV. Vedl útvar vědecko-technických informací, současně 1954–60 externě studoval konstrukci a dopravní stavby na bratislavské stavební fakultě. Po obhajobě práce Přemostění řeky s úpravou silničního spoje I. B třídy získal titul Ing. 1970 se stal odborným, později vedoucím vědecko-technickým pracovníkem oddělení teorie urbanismu.

Zpočátku se soustřeďoval na otázky dopravní sítě a jejího vlivu na docházku do zaměstnání, později na demografická a sociologická hlediska urbanizace a územního plánování městských celků, věnoval rovněž pozornost mezilidským vztahům ve velkých obytných celcích. V šedesátých letech se zúčastnil několika mezinárodních sympozií, 1968–69 se podílel na studii pro urbanistické řešení bratislavské čtvrti Petržalka, od 1970 zpracovával expertizy Ústavu stavebnictví a architektury SAV v Bratislavě. Publikoval hlavně v odborných periodikách: Stavebnícky časopis (od 1956 výkonným redaktorem), Československá informatika (od 1969 člen redakční rady). Zpracoval heslář z oboru stavebnictví pro časopis Pyramida a napsal i řadu hesel. V rukopise zanechal své vzpomínky do 1948, které vyšly posmrtně. Byl členem subkomise předsednictva SAV pro automatizované systémy řízení, sekce urbanismu Slovenské sociologické společnosti a Slovenské demografické a statistické společnosti při SAV, Československé demografické společnosti aj. Angažoval se také v kalvínské církvi jako presbyter, později kurátor církevního sboru a člen synodální rady na Slovensku.

D: výběr: Sociologické poznámky, in: Súmestie Banská Bystrica – Zvolen, Banská Bystrica – Zvolen 1969, s. 79–95; Vzpomínky, 1995.

L: BLS 2, s. 630–631 (se soupisem literatury).

Alena Táborecká