FRANCHIMONT Mikuláš 1611-16.2.1684

Z Personal
Mikuláš FRANCHIMONT
Narození 1611
Místo narození Lutych (Belgie)
Úmrtí 16.2.1684
Místo úmrtí Praha
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 338

FRANCHIMONT, Mikuláš (též Nicolas), * 1611 Lutych (Belgie), † 16. 2. 1684 Praha, lékař, pedagog

Byl synem pobělohorských imigrantů, otec se živil jako zlatník. Absolvoval gymnázia v Lovani a v Paříži, kde získal 1628 také titul magistra svobodných umění. Doktorát svobodných umění a medicíny obhájil už před 1637 v Praze, kde studoval medicínu u Jana Marka Marci. 1637–40 sloužil jako vojenský ranhojič v císařské armádě. Od 1641 byl profesorem institucí na pražské lékařské fakultě, od 1651 profesorem lékařské praxe. Mezi 1671–82 se stal šestkrát děkanem lékařské fakulty a dvakrát rektorem univerzity (1656/57, 1666/67). Působil jako lékař pražských měšťanů, šlechtických rodin i panovníků Ferdinanda III. a Leopolda I. 1649–84 zastával funkci zemského lékaře (protomedika). Za vojenské a lékařské zásluhy získal šlechtický predikát rytíř z Frankenfeldu a titul říšského palatina (1648), titul císařského rady (1652) a povýšení do rytířského stavu Království českého (1677). V literatuře jsou mu přisuzovány práce, které vypracovali jeho žáci jako disertace. 1652 se stal měšťanem Menšího Města pražského; vlastnil několik statků na Sedlčansku.

L: OSN 9, s. 614; BSPLF 1, s. 66; Jan František Löw z Erlsfeldu, Anatomia protomedici ab anatomico medico exantlata in funere d. Nic. F. a Franckenfeld…, 1684; F. Teplý, Zápisky M. F. z Franckenfeldu, in: ČSPSČ 18, 1910, s. 121–133 (edice s úvodem); K. Beránek, Pražská lékařská fakulta v letech 1638–1654, in: AUC-HUCP 7, 1966, 1, s. 73–80; Matricula Facultatis Medicae Universitatis Pragensis 1657–1783, K. Kučera – M. Truc (eds.), 1968, s. 3, 30, 96; L. Schmid, Profesor M. F. z Franckenfeldu a jeho rod, in: Zprávy Archivu Univerzity Karlovy 4, 1982, s. 89–99; ČLČ 123, 1984, s. 449–450. Petr Svobodný