Historie verzí stránky „FRANKOVÁ Marie 21.7.1944“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace