Verze z 1. 3. 2015, 14:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (FRANUS_Jan_1480)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FRANUS Jan 1480

Z Personal
Jan FRANUS
Narození 1480
Povolání

43- Významný představitel obecní správy

66- Mecenáš


Jan FRANUS