FRANZ Ernst Josef 12.1.1875-28.9.1962

Z Personal
Ernst Josef FRANZ
Narození 12.1.1875
Místo narození Opava
Úmrtí 28.9.1962
Místo úmrtí Augsburg (Německo)
Povolání 61- Pedagog
43- Významný představitel obecní správy

FRANZ, Ernst Josef, * 12. 1. 1875 Opava, † 28. 9. 1962 Augsburg (Německo), pedagog, komunální politik

Byl čtvrté ze sedmi dětí jircháře Johanna F. a Karoliny, roz. Stephanové, z Bílovce. Studoval na nižším gymnáziu a státním učitelském ústavu v rodišti, kde 1894 absolvoval. Nastoupil jako provizorní podučitel na chlapeckou obecnou školu ve Vítkovicích a od 1897 učil na několika školách v rodišti. 1900 složil zkoušku učitelské způsobilosti, 1901 byl jmenován odborným učitelem na německé chlapecké měšťanské škole v Opavě. 1902 se oženil s Elsou, roz. Labsikovou, a spolu vychovali syna a tři dcery. 1915 narukoval do armády, avšak záhy byl vyreklamován a do školské služby se vrátil. Od 1917 byl ve škole správcem a od konce roku oficiálně ředitelem.

V rodišti se zapojil do činnosti několika korporací. 1897 vstoupil do spolku Turnverein, kde se 1898–1906 ujal funkce náčelníka, dále 1898–1900 pracoval ve výboru korporace Nordmark, aktivně si počínal také ve spolcích Lehrerbund, Schützenverein, Gewerbeverein, Deutscher Kulturverband či Bund der Deutschen Schlesiens. Byl jmenován do správní komise, jež od 1919 řídila opavskou obec. Sám byl politicky organizován v Deutsche Nationalpartei (DNP), která ho postavila do čela kandidátky v prvních obecních volbách po vzniku republiky (1919). Nové dvaačtyřicetičlenné zastupitelstvo, v němž Němci získali třicet čtyři mandáty, ho zvolilo purkmistrem Opavy. Ve funkci byl potvrzen prezidentem republiky a složil přísahu věrnosti do rukou zemského prezidenta. Ve svém zaměstnání dostal dovolenou a školu vedl pověřený náhradník. Nakonec v purkmistrovském úřadě setrval tři volební období (třináct let).

Zpočátku se věnoval především neblahé finanční situaci města, uplatňoval úsporná opatření, hledal výnosové zdroje a opatřil státní podporu. Z města se snažil budovat kulturní a školské středisko s kvalitním bydlením. Pečoval o konstruktivní soužití Čechů a Němců (jimž stranil), postaral se o zvýšení čistoty a rozlohy zeleně, zavedení zubní péče v obecných i občanských školách, vybudování nových obytných ulic, tržnice a koupaliště, instalaci veřejného osvětlení a dláždění, podporoval hudbu, divadlo i sport. 1932 z funkce odstoupil po provedené revizi městského hospodářství brněnským zemským úřadem, opustil také městské zastupitelstvo a místo ve výboru městské spořitelny. Stáhl se do ústraní a žil na odpočinku. 1946 byl odsunut do amerického okupačního pásma v Německu, kde dožil.

L: BL 1, s. 379 (se soupisem literatury); J. Gebauer a kol., Purkmistři města Opavy, 2001, s. 60–63; K. Müller – R. Žáček a kol., Opava, 2006, s. 273, 279–280.

P: ZA, Opava, rodná matrika řkt. f. ú. Opava – sv. Duch, sv. XI, 1873–82, fol. 152, pořadové č. neuvedeno; SOkA, Opava, fond Archiv města Opava (NAD 607, č. pomůcky 466).

Gustav Novotný