FREIMANN Jakob 1.10.1866-23.12.1937

Z Personal
Jakob FREIMANN
Narození 1.10.1866
Místo narození Krakov (Polsko)
Úmrtí 23.12.1937
Místo úmrtí Špindlerův Mlýn
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 371-372

FREIMANN, Jakob, * 1. 10. 1866 Krakov (Polsko), † 23. 12. 1937 Špindlerův Mlýn, rabín

Absolvoval rabínský seminář v Berlíně. 1890 přišel na Moravu, působil před 1893 v Dolních Kounicích (u Brna) a 1893 až 1916 jako poslední rabín v Holešově, kde byla 1893 otevřena a vysvěcena Nová synagoga a odkud předsedal moravskému spolku rabínů. Po něm již zůstal úřad neobsazen a do Holešova dojížděli rabíni z okolních měst. Poté se stal vrchním rabínem v Poznani a od února 1929 v Berlíně, kde byl současně hlavou židovského náboženského soudu a učil v rabínském semináři dějiny židovského písemnictví. Psal mj. o středověké hebrejské literatuře, dějinách židovských obcí v Prostějově, Přerově i Holešově.

S manželkou Reginou vychoval šest dětí: Sofii, Elle, Wallyho, Ernsta, Trudi a Alfreda. Nejstarší Sofie (Žofie) se provdala za Josefa Redlicha, potomka Adolfa Redlicha, výrobce lihovin z Holešova, kde spolu žili v Masarykově ulici (manželství zůstalo bezdětné). Sofie a Trudi zahynuly v koncentračních táborech. Nejmladší syn Alfred (Abraham Chajim) F. (* 1899 Holešov, † 1948 Jeruzalém, Izrael) vystudoval práva a stal se soudcem. F. byl pohřben na židovském hřbitově v Holešově v blízkosti tumby rabína Šacha. Pravnuk Jonathan Wittenberg působí jako rabín severolondýnské synagogy.

L: Wininger 2, s. 308–309; Geschichte der Juden in Holleschau. Geschichte der Juden in Prerau, in: Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart. Ein Sammelwerk, H. Gold (ed.), 1929, s. 233–240, 270, 278, 299, 487–492, 502 (se soupisem díla); Festschrift Dr. J. F. zum 70. Geburtstag. Gewidmet von der Jüdischen Gemeinde zu Berlin und dem Rabbinerseminar zu Berlin, sowie einem Kreise seiner Freunde und Verehrer, Berlin 1937; J. F. zum Gedächtnis, M. Salomonski (ed.), tamtéž 1938; F. Čapka, K historii židovské obce v Holešově, in: Moravští Židé v rakousko-uherské monarchii (1780–1918), 2000, s. 287 až 294; P. Dujka, Zánik židovské komunity v Holešově, 2011 (http://soc.nidm.cz/archiv/rocnik33/obor/16, stav k 11. 11. 2014); http://www.holesov.cz//aktuality/1029-streda-druhy-den-festivalu?p=1 (stav k 11. 11. 2014); http://www.holesov.info/akce/107-festival-zidovske-kultury/117 (stav k 11. 11. 2014); http://www.olam.cz/pamatky/historie.html (stav k 11. 11. 2014).

P: NA, Praha, (matriky židovských náboženských obcí) HBMa_2159_0238.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Gustav Novotný