Historie verzí stránky „FREISING Hans 18.1.1905-8.12.1977“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace