FRIČ Coelestin Liposlav 6.4.1856-20.7.1886

Z Personal
Coelestin Liposlav FRIČ
Narození 6.4.1856
Místo narození Rožmitál pod Třemšínem
Úmrtí 20.7.1886
Místo úmrtí Praha
Povolání 63- Spisovatel
68- Redaktor nebo žurnalista
64- Překladatel
65- Literární historik, kritik nebo teoretik

FRIČ, Coelestin Liposlav (též Celestýn), * 6. 4. 1856 Rožmitál pod Třemšínem, † 20. 7. 1886 Praha, překladatel, redaktor

Jeho otec byl obecním úředníkem. F. maturoval 1876 na reálném gymnáziu v Jindřichově Hradci, poté studoval slavistiku na české univerzitě v Praze. Od středoškolských studií se živil literární činností. Přispíval do periodik, zejména mladočeského zaměření (např. Národní listy, Ruch, Divadelní listy, Jeviště, Světozor, Literární listy, Zábavné listy aj.). Účastnil se činnosti kulturních spolků, byl členem literárního odboru Umělecké besedy, 1880–84 jednatelem Kruhu přátel českých zahraničních spolků, jednatelem pohádkové komise spolku Slavia, členem Koła polskiego. Literární aktivitu zahájil komparativními studiemi publikovanými v časopisech (Slavík v národní poezii slovanské, 1879; Kůň v národní poezii slovanské, 1880), 1882 vydal popularizující brožury Boleslav Jablonský, První rektor české univerzity v Praze Wácslaw Wladiwoj Tomek a Stručné dějiny české university v Praze, 1883 uveřejnil cestopisnou črtu Z Prahy do Kostnice. Hlavní část jeho díla tvoří knižní překlady z polské prózy a dramatiky (M. Bałucki, J. I. Kraszewski, H. Sienkiewicz, Z. Krasiński, E. Orzeszkowa, S. Dobrzański, K. Zalewski) a řada časopiseckých a scénicky provedených překladů z ruštiny (N. V. Gogol, A. N. Ostrovskij, G. M. Maximov, A. S. Gribojedov, A. F. Pisemskij, A. V. Suchovo-Kobylin). Redigoval postupně čáslavský časopis Pravda, orgán českých zahraničních spolků Vlast, ochotnických spolků Naše besedy, časopis Jeviště, druhý a třetí svazek sborníku Slavín, s jičínským nakladatelem L. Sehnalem ediční řadu Slovanské divadlo, s J. L. Turnovským Almanach Matice divadelní. F. byl stoupencem slovanské vzájemnosti, náležel do okruhu tzv. národní školy, soustředěné v časopise Ruch, osobní kontakty navazoval s polskými a ruskými literárními činiteli.

L: OSN 9, s. 699–700; MSN 2, s. 875; LČL 1, s. 745–746.

P: LA PNP, Praha, torzo písemné pozůstalosti (Y. Dörflová, C. L. F., 1995; inventář); Divadelní ústav, Praha, knihovna, jevištní texty.

Martin Kučera