Historie verzí stránky „FRIDRICHOVÁ Věra 25.10.1919-23.11.1978“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace