FRIEDRICH Johann Nepomuk 24.4.1817-24.9.1895: Porovnání verzí

Z Personal
(FRIEDRICH_Johann_Nepomuk_24.4.1817-24.9.1895)
 
Řádka 2: Řádka 2:
 
| jméno = Johann Nepomuk FRIEDRICH
 
| jméno = Johann Nepomuk FRIEDRICH
 
| obrázek = No male portrait.png
 
| obrázek = No male portrait.png
| datum narození = 24.4.1817
+
| datum narození = 24.4.1817 (datum křtu)
| místo narození =  
+
| místo narození = Uničov
 
| datum úmrtí = 24.9.1895
 
| datum úmrtí = 24.9.1895
| místo úmrtí =  
+
| místo úmrtí = Vídeň (Rakousko)
 
| povolání = 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
 
| povolání = 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Johann Nepomuk FRIEDRICH
+
}}
 +
'''FRIEDRICH, Johann Nepomuk''' (též Jan Nepomuk), * 24. 4. 1817 (datum křtu) Uničov, † 24. 9. 1895 Vídeň (Rakousko), malíř
 +
 
 +
Byl pátým dítětem tkalce Franze Friedricha F. († 1832) a Anny,
 +
roz. Hartigové († 1819). Zřejmě od 1832 žil v Olomouci, kde
 +
se ho ujal neznámý dobrodinec, poněvadž tam F. absolvoval
 +
filozofickou fakultu a 1839–46 studoval s podporou stavovského
 +
stipendia na vídeňské akademii historickou a portrétní
 +
malbu především u Josefa Führicha. 1848–50 podnikl cestu
 +
do USA. 1850 se v Olomouci oženil s pětadvacetiletou Terezií
 +
Gabrielovou z tamních Nových Sadů a spolu vychovali dvě
 +
dcery a syna. Padesátá a šedesátá léta představovala stěžejní
 +
období F. tvorby, pracoval v ateliéru v dnešní olomoucké Denisově
 +
ulici, kde 1863 zakoupil v dražbě dům; v místním tisku
 +
inzeroval nabídky malby miniatur, portrétů, obrazů s historickou
 +
a církevní tematikou, restaurování, zhotovování kopií
 +
a také výuku kresby i fotografování (např. miniaturní portréty
 +
do broží, medailony, snímky anatomických preparátů a fotografie
 +
architektury). 1869 či 1870 byl angažován olomouckým
 +
knihkupcem a nakladatelem Eduardem Hölzelem jako ředitel
 +
kartografického a reprodukčního ústavu ve Vídni, kam také
 +
přesídlil a kde dožil.
 +
 
 +
Maloval velké portréty, kostelní obrazy (mj. v Uničově, Moravské
 +
Ostravě a Frýdku), navrhoval vitráže, pravděpodobně
 +
od 1841 tvořil miniaturní podobizny v duchu vídeňské portrétní
 +
školy a od 1856 fotografoval či maloval střelecké terče
 +
pro olomouckou ostrostřeleckou společnost, 1890 obeslal výstavu
 +
vídeňského Künstler-Clubu vlastní podobiznou. Dochované
 +
kostelní obrazy ovlivněné romantizujícím proudem nazarenismu
 +
zřídka převýšily komerčně průměrnou a řemeslnou
 +
úroveň. Miniatury, těžiště F. tvorby, jsou dnes uloženy např.
 +
v Moravské galerii v Brně, Vlastivědném muzeu v Olomouci
 +
či v soukromých sbírkách.
 +
 
 +
'''D:''' výběr: reprezentativní portrét Františka Josefa I., 1854 (pro zasedací
 +
síň olomoucké radnice v Edelmannově paláci); obraz Zvěstování P. Marie,
 +
1854 (hlavní oltář kostela Andělů Strážných ve Stražisku); obrazy sv. Floriána
 +
a Nejsvětější Trojice s P. Marií, 1857 (kaple v Břevenci-Šumvaldě);
 +
malované okno Kristus v zahradě Getsemanské, 1861 (presbytář kostela
 +
sv. Mořice v Olomouci); cyklus křížové cesty, b. d. (kostel sv. Jiří v Nákle).
 +
Střelecké terče: Důstojníci ozbrojeného měšťanského sboru v Olomouci,
 +
1865 (olej na dřevě, Vlastivědné muzeum v Olomouci); Střelecký terč
 +
velitele pevnosti polního podmaršálka J. Verniera de Rougemont, 1865
 +
(tamtéž); Vzpomínka na Svazové střelecké závody ve Vídni roku 1868,
 +
1869 (tamtéž); akvarely na slonovině: Portrét mladíka, 1843; Portrét
 +
dámy v tmavých šatech a v tmavém klobouku, 1887; tužka na papíře:
 +
Portrét muže, b. d.; Portrét muže v tmavém obleku a v tmavé vestě, b. d.
 +
 
 +
'''L:''' Thieme-Becker 12, s. 472; Toman 1, s. 239; BL 1, s. 388; DČVU 3/2,
 +
s. 308; NEČVUD, s. 214; F. X. Jiřík, Miniatura a drobná podobizna v době
 +
empirové a probuzenské v Čechách, 1930, s. 83; B. Zlámal, Dějiny kostela
 +
sv. Mořice v Olomouci, 1939, s. 57; L. Machytka, Malíř J. F., uničovský
 +
rodák, in: Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1963, č. 109, s. 7–11
 +
(se soupisem díla, literatury a pramenů); H. Fuchs, Die österreichische
 +
Bildnisminiatur von den Anfängen bis zur Gegenwart 1 (A–K), Wien 1971,
 +
s. 65, 225–227; B. Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska 2, 1999,
 +
s. 469; J. Burešová a kol., Uničov. Historie moravského města, 2013, s. 303.
 +
 
 +
'''P:''' ZA, Opava, pobočka Olomouc, fond Sbírka matrik Severomoravského
 +
kraje, kniha křtů řkt. f. ú. Uničov, sign. U I 5, inv. č. 7 986, fol. 222.
 +
 
 +
Gustav Novotný, Markéta Doláková
 +
 
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:D]]
 
[[Kategorie:76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik]]
 
[[Kategorie:76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik]]
  
 
[[Kategorie:1817]]
 
[[Kategorie:1817]]
 +
[[Kategorie:Uničov]]
 
[[Kategorie:1895]]
 
[[Kategorie:1895]]
 +
[[Kategorie:Vídeň]]

Verze z 28. 11. 2017, 16:01

Johann Nepomuk FRIEDRICH
Narození 24.4.1817 (datum křtu)
Místo narození Uničov
Úmrtí 24.9.1895
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik

FRIEDRICH, Johann Nepomuk (též Jan Nepomuk), * 24. 4. 1817 (datum křtu) Uničov, † 24. 9. 1895 Vídeň (Rakousko), malíř

Byl pátým dítětem tkalce Franze Friedricha F. († 1832) a Anny, roz. Hartigové († 1819). Zřejmě od 1832 žil v Olomouci, kde se ho ujal neznámý dobrodinec, poněvadž tam F. absolvoval filozofickou fakultu a 1839–46 studoval s podporou stavovského stipendia na vídeňské akademii historickou a portrétní malbu především u Josefa Führicha. 1848–50 podnikl cestu do USA. 1850 se v Olomouci oženil s pětadvacetiletou Terezií Gabrielovou z tamních Nových Sadů a spolu vychovali dvě dcery a syna. Padesátá a šedesátá léta představovala stěžejní období F. tvorby, pracoval v ateliéru v dnešní olomoucké Denisově ulici, kde 1863 zakoupil v dražbě dům; v místním tisku inzeroval nabídky malby miniatur, portrétů, obrazů s historickou a církevní tematikou, restaurování, zhotovování kopií a také výuku kresby i fotografování (např. miniaturní portréty do broží, medailony, snímky anatomických preparátů a fotografie architektury). 1869 či 1870 byl angažován olomouckým knihkupcem a nakladatelem Eduardem Hölzelem jako ředitel kartografického a reprodukčního ústavu ve Vídni, kam také přesídlil a kde dožil.

Maloval velké portréty, kostelní obrazy (mj. v Uničově, Moravské Ostravě a Frýdku), navrhoval vitráže, pravděpodobně od 1841 tvořil miniaturní podobizny v duchu vídeňské portrétní školy a od 1856 fotografoval či maloval střelecké terče pro olomouckou ostrostřeleckou společnost, 1890 obeslal výstavu vídeňského Künstler-Clubu vlastní podobiznou. Dochované kostelní obrazy ovlivněné romantizujícím proudem nazarenismu zřídka převýšily komerčně průměrnou a řemeslnou úroveň. Miniatury, těžiště F. tvorby, jsou dnes uloženy např. v Moravské galerii v Brně, Vlastivědném muzeu v Olomouci či v soukromých sbírkách.

D: výběr: reprezentativní portrét Františka Josefa I., 1854 (pro zasedací síň olomoucké radnice v Edelmannově paláci); obraz Zvěstování P. Marie, 1854 (hlavní oltář kostela Andělů Strážných ve Stražisku); obrazy sv. Floriána a Nejsvětější Trojice s P. Marií, 1857 (kaple v Břevenci-Šumvaldě); malované okno Kristus v zahradě Getsemanské, 1861 (presbytář kostela sv. Mořice v Olomouci); cyklus křížové cesty, b. d. (kostel sv. Jiří v Nákle). Střelecké terče: Důstojníci ozbrojeného měšťanského sboru v Olomouci, 1865 (olej na dřevě, Vlastivědné muzeum v Olomouci); Střelecký terč velitele pevnosti polního podmaršálka J. Verniera de Rougemont, 1865 (tamtéž); Vzpomínka na Svazové střelecké závody ve Vídni roku 1868, 1869 (tamtéž); akvarely na slonovině: Portrét mladíka, 1843; Portrét dámy v tmavých šatech a v tmavém klobouku, 1887; tužka na papíře: Portrét muže, b. d.; Portrét muže v tmavém obleku a v tmavé vestě, b. d.

L: Thieme-Becker 12, s. 472; Toman 1, s. 239; BL 1, s. 388; DČVU 3/2, s. 308; NEČVUD, s. 214; F. X. Jiřík, Miniatura a drobná podobizna v době empirové a probuzenské v Čechách, 1930, s. 83; B. Zlámal, Dějiny kostela sv. Mořice v Olomouci, 1939, s. 57; L. Machytka, Malíř J. F., uničovský rodák, in: Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1963, č. 109, s. 7–11 (se soupisem díla, literatury a pramenů); H. Fuchs, Die österreichische Bildnisminiatur von den Anfängen bis zur Gegenwart 1 (A–K), Wien 1971, s. 65, 225–227; B. Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska 2, 1999, s. 469; J. Burešová a kol., Uničov. Historie moravského města, 2013, s. 303.

P: ZA, Opava, pobočka Olomouc, fond Sbírka matrik Severomoravského kraje, kniha křtů řkt. f. ú. Uničov, sign. U I 5, inv. č. 7 986, fol. 222.

Gustav Novotný, Markéta Doláková