Historie verzí stránky „FRIEDRICH Karel 14.8.1930“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace