Verze z 1. 3. 2015, 14:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (FRITSCH_Karel_1895)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FRITSCH Karel 1895

Z Personal
Karel FRITSCH
Narození 1895
Povolání 37- Doprava, pošty, spoje


Karel FRITSCH