FRITSCH Karl 16.8.1812-26.12.1879: Porovnání verzí

Z Personal
 
Řádka 9: Řádka 9:
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
 +
| citace = Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 445
 
}}
 
}}
 
'''FRITSCH, Karl''' ''(též Carl), * 16. 8. 1812 Praha, † 26. 12. 1879 Salcburk (Rakousko), právník, meteorolog''
 
'''FRITSCH, Karl''' ''(též Carl), * 16. 8. 1812 Praha, † 26. 12. 1879 Salcburk (Rakousko), právník, meteorolog''

Aktuální verze z 17. 11. 2019, 17:38

Karl FRITSCH
Narození 16.8.1812
Místo narození Praha
Úmrtí 26.12.1879
Místo úmrtí Salcburk
Povolání 10- Meteorolog nebo klimatolog
6- Botanik
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 445

FRITSCH, Karl (též Carl), * 16. 8. 1812 Praha, † 26. 12. 1879 Salcburk (Rakousko), právník, meteorolog

Vystudoval práva na univerzitě v Praze 1833–36, rigorózní zkoušky nesložil. 1837–46 působil jako správní praktikant. Zajímal se o meteorologii a 1839 se stal dobrovolným spolupracovníkem astronoma Karla Kreila v pražské univerzitní hvězdárně v Klementinu. 1846–48 spolu prováděli geomagnetická a polohopisná měření v habsburské monarchii. 1851 oba odešli do Vídně. 1851–72 ve Vídni pracoval v nové instituci (Zentralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus) na předměstí Hohe Warte, nejprve jako adjunkt, od 1862 zastupoval ředitele. Významně se podílel na budování meteorologické pozorovací sítě. Po odchodu do důchodu 1872 přesídlil do Salcburku, kde do konce života vedl meteorologickou stanici. Byl členem KČSN a dopisujícím členem akademie věd ve Vídni, 1865 spoluzakládal Rakouskou meteorologickou společnost (Österreichische meteorologische Gesellschaft), působil i v dalších vědeckých sdruženích. Posmrtně vyšla v časopise jeho autobiografie. Byl dvakrát ženatý, syn Karl F. (1864–1934) byl botanikem, ředitelem botanické zahrady ve Štýrském Hradci.

F. se badatelsky zabýval zejména fenologií (naukou o vlivu sezonních změn klimatu na živou přírodu). Jeho Základy studia vlivu povětrnosti na vegetaci (Elemente etc., 1842) přečetl na schůzi KČSN Bernard Bolzano. Podle některých historiků vědy použil F. 1858 poprvé termín fenologický. Zpracoval výsledky meteorologických pozorování z hvězdárny v Klementinu a ze sítě meteorologických a fenologických stanic VHS za období 1771–1846. Vysvětlil souvislosti ročního množství tepla a vláhy s nejdůležitějšími obdobími vývoje rostlin, průměrné doby květu rostlin podle různého sklonu a ozáření aj. Na některých podrobných pozorováních ze čtyřicátých let se podílela i jeho sestra Wilhelmine. K průkopnickým činům patřila i F. pozorování oblaků v Praze 1841–42.

D: Elemente zu einer Untersuchung über den Einfluss der Witterung auf die Vegetation, 1842; Bemerkungen zu den Wolkenbeobachtungen vom 1. August 1841 bis Ende Juli 1842, 1843; Über die periodischen Erscheinungen im Pflanzenreiche, 1845–46; Gründzüge einer Meteorologie für den Horizont von Prag, 1850; Jährliche Periode der Insecten-Fauna von Österreich-Ungarn, 1875–80; Autobiographie, in: Österreichische Zeitschrift für Meteorologie 15, 1880, s. 22n.

L: RSN 2, s. 253; Wurzbach 4, s. 371–372; OSN 9, s. 722; ÖAW Almanach 2, 1852, s. 158; 3, 1853, s. 206; 10, 1880, s. 162; Enciklopedičeskij slovar (Brokgauz – Efroň) 36, Sankt Peterburg 1902, s. 806; MSN 2, s. 886; O. Seydl, České práce fenologické starší doby, in: Meteorologické zprávy 7, 1954, č. 6, s. 153–164; ÖBL 1, s. 370–371; NDB 5, s. 626 (s další literaturou); BL 1, s. 391–392; J. Munzar, Malý průvodce meteorologií, 1989, passim, zejména s. 63; J. Janko, Vědy o životě v českých zemích 1750–1950, 1997, rejstřík; Czeike 2, s. 421–422; K. Krška – F. Šamaj, Dějiny meteorologie v českých zemích a na Slovensku, 2001, s. 75 a rejstřík; J. Nekovář – L. Hájková, Fenologická pozorování v Česku – historie a současnost, in: Meteorologické zprávy 63, 2010, č. 1, s. 14; M. Bělínová, Meteorologická a fenologická pozorování české Vlastenecko-hospodářské společnosti v letech 1817–1847 (disertační práce, Přírodovědecká fakulta MU, Brno), 2011, passim (zvl. s. 29).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Pavel Vlašímský