Verze z 1. 3. 2015, 14:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (FROLÍK_Jan_23.2.1911-12.12.1972)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FROLÍK Jan 23.2.1911-12.12.1972

Z Personal
Jan FROLÍK
Narození 23.2.1911
Úmrtí 12.12.1972
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Jan FROLÍK