Verze z 17. 11. 2019, 17:54, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FROMM Josef 23.1.1839-3.11.1899

Z Personal
Josef FROMM
Narození 23.1.1839
Místo narození Kutná Hora
Úmrtí 3.11.1899
Místo úmrtí Opava
Povolání 31- Potravinář
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 457-458

FROMM, Josef, * 23. 1. 1839 Kutná Hora, † 3. 11. 1899 Opava, velkoobchodník

Byl synem Anny Frommové a neznámého otce. V rodišti se vyučil obchodníkem, pracoval u několika zaměstnavatelů a otevřel si vlastní železářský obchod. Krachem místní olejárny přišel o část jmění a obchod nuceně prodal. Po náhlém úmrtí tří dětí na choleru se odstěhoval do Kyjeva, kde se 1873–77 živil jako úspěšný obchodník a armádní dodavatel během rusko- turecké války. Vrátil se do vlasti a usadil se v Opavě, kde žila převaha německého obyvatelstva. Zařídil si tam první český velkoobchod s čajem a jamajským rumem. Podnikání prosperovalo, poněvadž F. vsadil na vysokou kvalitu zboží, vhodné obaly a distribuci.

V mládí v Kutné Hoře spoluorganizoval národní a kulturní život včetně ochotnického divadla. Po příchodu do Opavy se 1877 stal členem Matice opavské a 1880 se zasloužil o zakoupení matiční budovy. Ve stejné době se angažoval při vzniku Centrální záložny podporující podnikání Čechů na slezském venkově. 1883 odkoupil tzv. Wilczekův palác pro účely matičního gymnázia. 1887–89 řídil českou Divadelní ochotnickou jednotu, v níž působil rovněž jako režisér a herec anebo financoval nákupy kostýmů a dalších potřeb.

V rodinném podnikání pokračoval syn Otakar F. (* 17. 9. 1877 Kyjev /Ukrajina/, † 11. 11. 1948 Zábřeh nad Odrou /Ostrava/). Studoval na Českoslovanské obchodní akademii v Praze a jeden rok byl na stáži v Ženevě, kde se zajímal o otázky národohospodářské i obchodu s čajem. Po otcově smrti 1899 převzal řízení opavské firmy. 1905 se oženil s Marií, roz. Dalešickou, dcerou velkostatkáře ve Vrdech (u Čáslavi). Působil v opavské Divadelní ochotnické jednotě, pěvecko-hudebním spolku Křížkovský, Sokole a od 1906 v Matici opavské, kde radil v otázkách hospodaření a podílel se na řízení její tiskárny. Po první světové válce spoluzaložil zemský svaz obchodních grémií pro Slezsko v Orlové (u Karviné), přijal funkci místopředsedy OŽK v Opavě (jako vůbec první Čech), zasedal v Ústředním výboru Jednoty záložen a potom v dozorčí radě Svazu záložen, ve slezské odbočce Národní rady československé, opavském městském zastupitelstvu (1918–35), státních radách živnostenské a železniční či v několika správních radách průmyslových firem a peněžních institucí. Po německém záboru severomoravských území se 1938 přestěhoval nejprve do Háje ve Slezsku a pak do Vítkovic (Ostrava), kde žil na penzi.

L: OSN 28, s. 454; Album representantů, s. 942 (Otakar F.); Köpfe, s. 70 (týž); Slezsko 8, s. 38–39 (se soupisem literatury); Myška 1, s. 119–120 (se soupisem literatury); http://www.amaterskedivadlo.cz (stav k 25. 2. 2015).

P: SOA, Praha, matrika nar. řkt. f. ú. Kutná Hora, inv. č. 1, 1837–43, fol. 86 (Josef F.); ZA, Opava, úmrtní matrika řkt. f. ú. Opava – Panny Marie, sv. VIII, 1898–1906, fol. 124, poř. č. 305 (týž).

Gustav Novotný