Verze z 1. 3. 2015, 15:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (FROST_Karl_22.9.1809-16.5.1888)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FROST Karl 22.9.1809-16.5.1888

Z Personal
Karl FROST
Narození 22.9.1809
Úmrtí 16.5.1888
Povolání

62- Osvětový nebo veřejný činitel

38- Obchod, služby, cestovní ruch


Karl FROST