FRYČER Jaroslav 13.6.1932-26.9.2006: Porovnání verzí

Z Personal
 
Řádka 9: Řádka 9:
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
 +
| citace = Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 466
 
}}
 
}}
 
'''FRYČER, Jaroslav''', ''* 13. 6. 1932 Ostrava, † 26. 9. 2006 Brno, literární vědec, pedagog, překladatel''
 
'''FRYČER, Jaroslav''', ''* 13. 6. 1932 Ostrava, † 26. 9. 2006 Brno, literární vědec, pedagog, překladatel''

Aktuální verze z 17. 11. 2019, 18:03

Jaroslav FRYČER
Narození 13.6.1932
Místo narození Ostrava
Úmrtí 26.9.2006
Místo úmrtí Brno
Povolání 55- Jazykovědec
64- Překladatel
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 466

FRYČER, Jaroslav, * 13. 6. 1932 Ostrava, † 26. 9. 2006 Brno, literární vědec, pedagog, překladatel

Studoval na reálných gymnáziích v rodišti, Znojmě a Brně, kde 1951 maturoval, a 1951–56 na Filozofické fakultě MU obory čeština a francouzština. Výrazně ho ovlivnil Otakar Novák. Pak F. učil na pedagogické škole v Novém Jičíně (1956–58), na gymnáziu v Elgartově ulici v Brně-Husovicích (1958–60), na základní škole na náměstí Republiky (1960–62), odkud 1962 přešel na místo asistenta Ústavu románských jazyků a literatur brněnské filozofické fakulty. 1966 obhájil disertaci (Dramatické dílo Alfreda de Musseta, PhDr. i CSc. 1966), 1988 byl jmenován docentem literární teorie, 1991 profesorem dějin románských literatur (Významová stavba Proustova románu).

Byl znalcem literatury z období francouzské revoluce, romantismu i belgické frankofonní tvorby, odborníkem na francouzskou kabaretní kulturu, literaturu počátku dvacátého století i literární vědu. Od 1956 publikoval desítky studií v odborných a vědeckých časopisech (mj. Dialog, Západní literární věda a estetika, Světová literatura), od 1965 také v periodiku Études romanes de Brno, vydal několik studijních příruček a od 1966 přispíval do antologií i lexikonů frankofonní literatury. Od 1974 psal předmluvy a doslovy k překladům vydávaným nakladatelstvím Odeon a překládal umělecké i odborné texty. Od 1955 vystupoval na konferencích (mj. Bratislava, Vratislav, Lublin, Brest, Vídeň, Debrecín, Dijon, Postupim, Szeged, Paříž, Florencie) a přednášel na univerzitách v Dijonu (1992) a Paříži (1995/96). Byl členem vědeckých a redakčních rad či učených společností a speciálních komisí. Obdržel francouzský Řád akademických palem (1993) a medaili druhého stupně ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (2000). Byl dvakrát ženatý, vychoval dceru a syna.

D: edice, výběr: Básníci pařížské bohémy, 1984; Neznámý Parnas, 1988. Studijní příručky: Úvod do dějin a kultury Francie, 1968; Lectures choisies (XXe siècle), 1972 (s L. Bartošem); totéž (XIXe et XXe siècles), 1975; totéž (La littérature française des origines à la Révolution), 1978 (s týmž).

L: výběr: M. Novotná, J. F., in: Études romanes de Brno 37, 2007, s. 7–15 (se soupisem díla a literatury).

P: Archiv MU, Brno, Filozofická fakulta, osobní fond.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Šárka Novotná