FRYPÉS Karel 13.11.1876-18.1.1929: Porovnání verzí

Z Personal
 
Řádka 9: Řádka 9:
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
 +
| citace = Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 470
 
}}
 
}}
 
'''FRYPÉS, Karel''', ''* 13. 11. 1876 Nová Paka, † 18. 1. 1929 Teplice, překladatel, právník''
 
'''FRYPÉS, Karel''', ''* 13. 11. 1876 Nová Paka, † 18. 1. 1929 Teplice, překladatel, právník''

Aktuální verze z 17. 11. 2019, 18:07

Karel FRYPÉS
Narození 13.11.1876
Místo narození Nová Paka
Úmrtí 18.1.1929
Místo úmrtí Teplice
Povolání 44- Právník
64- Překladatel
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 470

FRYPÉS, Karel, * 13. 11. 1876 Nová Paka, † 18. 1. 1929 Teplice, překladatel, právník

Jeho otec byl poštovním úředníkem původem z česko-německé rodiny, matka Marie, roz. Linhartová, pocházela ze starého českého selského rodu a po celý život F. podporovala v jeho literárních zájmech. 1895 maturoval na gymnáziu v Žitné ulici v Praze, učil ho A. Jirásek, který F. povzbudil k soukromým literárním studiím, zvláště slavistickým. 1899 absolvoval právnickou fakultu české univerzity a nastoupil do přípravné soudní služby, prošel soudy v Praze, Kutné Hoře a Městě Touškově (u Plzně). 1905 se stal soudním adjunktem v Teplicích-Šanově, 1911 byl jmenován okresním soudcem. 1927 odešel ze zdravotních důvodů do výslužby jako rada vrchního zemského soudu a přednosta okresního soudu v Teplicích. Téměř každoročně podnikal cesty po Evropě, především po Německu, Nizozemí a Skandinávii, 1913 vykonal studijní cestu do Ruska.

Literární činnost zahájil 1896 knižním vydáním povídky V. I. Němiroviče-Dančenka Dvě noci štědrovečerní a zařadil se tím do širšího okruhu lumírovců. Brzy se vypracoval ve znalce ruské literatury. Měl podstatný podíl na prvním spolehlivém překladu Tolstého Vojny a míru (1908–09) v Ottově Ruské knihovně, jejímž byl stálým spolupracovníkem, a na českém vydání Posmrtných děl L. N. Tolstého (1910–12), dále překládal díla D. V. Grigoroviče, M. J. Saltykova-Ščedrina, I. S. Turgeněva, F. M. Dostojevského, F. M. Rešetnikova, I. N. Potapenka, J. N. Čirikova, M. Gorkého. Do Národních listů, Květů, Zlaté Prahy aj. přispíval studiemi, recenzemi a překlady. Jeho překlady vynikaly věcnou přesností a soustředěním na kulturněhistorický detail, někdy zdůrazněný poznámkovým aparátem. Za jazykové pomoci manželky Marie, roz. Nowakové, z Litoměřic (tety malíře W. Nowaka) uveřejňoval v pražském německém listě Union překlady povídek a novel A. Jiráska a K. V. Raise do němčiny. Překladatelské dílo F. se uzavřelo čtyřmi svazky románu P. I. Melnikova-Pečerského V lesích (1926–30). Kulturně zaměřený místopis Moskva vydal 1913.

L: OSND 2/1, s. 757; AČP, s. 106–107; LČL 1, s. 764–765.

Martin Kučera