Verze z 1. 3. 2015, 15:10, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (FUCHS_z_Vramholce_Petr_1550-1627)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FUCHS z Vramholce Petr 1550-1627

Z Personal
Petr FUCHS z Vramholce
Narození 1550
Úmrtí 1627
Povolání 84- Mecenáš div. umění


Petr FUCHS z Vramholce