Verze z 1. 3. 2015, 14:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (FUNECK_Emil_19.6.1902-17.11.1962)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

FUNECK Emil 19.6.1902-17.11.1962

Z Personal
Emil FUNECK
Narození 19.6.1902
Úmrtí 17.11.1962
Povolání

26- Bánský odborník nebo energetik

61- Pedagog


Emil FUNECK