Verze z 6. 12. 2019, 11:58, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky) (Holoubková přesunul stránku GÖBL Kopidlanský František Jan 29.11.1829-21.2.1899 na GÖBL František Jan 29.11.1829-21.2.1899 bez založení přesměrování)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GÖBL František Jan 29.11.1829-21.2.1899

Z Personal
František Jan GÖBL
Narození 29.11.1829
Místo narození Kopidlno
Úmrtí 21.2.1899
Místo úmrtí Praha
Povolání 63- Spisovatel
68- Redaktor nebo žurnalista
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 659

GÖBL, František Jan (Kopidlanský, též GOEBL), * 29. 11. 1829 Kopidlno, † 21. 2. 1899 Praha, spisovatel, redaktor

Syn perníkáře, 1844–49 absolvoval gymnázium v Mladé Boleslavi a v Praze. Po studiu pracoval jako vychovatel a 1853–60 jako hospodářský úředník u hraběte Desfourse na Moravě. Z existenčních důvodů se vrátil do Prahy, kde se živil jako korektor Národních listů. Od srpna do listopadu 1867 byl jejich odpovědným redaktorem, v této funkci byl pro rušení veřejného pořádku zatčen a osm měsíců vězněn na Novoměstské radnici. Povolání korektora zastával i po propuštění; ve výkonu profese mu později zabránila oční choroba. V sedmdesátých letech působil jako tajemník Matice rolnické. Byl pohřben na Olšanských hřbitovech v Praze.

Básně, povídky a historické romány psal již jako student, většinou však zůstaly v rukopise. Prózy, které později publikoval v souboru Sbírka povídek a arabesk (1864–65), situoval do městského prostředí, řidčeji na venkov; vycházely většinou časopisecky, několik z nich vyšlo samostatně. K jeho nejrozsáhlejším pracím patří společenský román Hraběcí rodina, aneb, děti povržené ženy. Román ze společenského života [1880], uveřejňovaný původně časopisecky. Kromě periodik, která sám redigoval, publikoval v časopisech Květy, Česká včela a Vesna. Vydal výbor Ze žalářů (1867–68), v němž zveřejnil zajímavé zločiny a soudní procesy. Redigoval časopisy Národní hospodář (1870), Matice rolnická (1871–72), Domácí přítel (1881–84), České granáty (1897) a některé kalendáře (Vlastenecký kalendář na rok 1865, Nový pražský kalendář, 1886–89).

D: prózy: Snědý hoch. Velmi zajímavá povídka z Moravy, 1869; Vznešený dobrodinec, 1870; V domě a na náměstí. Arabeska. Pytlák na horách. Povídka z česko-moravských hor, 1870.

L: OSN 10, s. 244; 28, s. 486; MSN 2, s. 1017; LČL 1, s. 804–805; J. L. Turnovský, Nové rovy české – F. G., in: Osvěta, 1899, č. 5, s. 474–475; Světozor 33, 1898/99, s. 192; Květy 21, 1899, s. 402; F. G. Kopidlanský, in: Národní listy 22. 2. 1899, s. 3.

P: SOA, Zámrsk, matrika nar. řkt. f. ú. Kopidlno 1805–1831, sign. 76–7, pag. 123; NA, Praha, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 138, obraz 101.

Lenka křížová