Verze z 1. 3. 2015, 15:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (GALLER_Karel_27.1.1874-10.9.1938)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GALLER Karel 27.1.1874-10.9.1938

Z Personal
Karel GALLER
Narození 27.1.1874
Úmrtí 10.9.1938
Povolání 26- Bánský odborník nebo energetik


Karel GALLER