Verze z 1. 3. 2015, 15:14, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (GALLI_Giovanni_Battista_1630)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GALLI Giovanni Battista 1630

Z Personal
Giovanni Battista GALLI
Narození 1630
Povolání 75- Sochař nebo medailér


Giovanni Battista GALLI

Literatura

Praha 2004; s. 192n