Verze z 1. 3. 2015, 15:13, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (GALLI_da_BIBIENA_Ferdinand_18.8.1657-3.1.1743)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GALLI da BIBIENA Ferdinand 18.8.1657-3.1.1743

Z Personal
Ferdinand GALLI da BIBIENA
Narození 18.8.1657
Úmrtí 3.1.1743
Povolání

76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik

29- Stavař


Ferdinand GALLI da BIBIENA