Verze z 1. 3. 2015, 14:14, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (GALUŠKOVÁ_Milena_27.10.1926)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GALUŠKOVÁ Milena 27.10.1926

Z Personal
Milena GALUŠKOVÁ
Narození 27.10.1926
Povolání

73- Uměnovědec nebo historik umění

80- Mecenáš nebo organizátor hudebního života


Milena GALUŠKOVÁ