GAZDA Josef 17.4.1901-10.5.1989

Z Personal
Josef GAZDA
Narození 17.4.1901
Místo narození Kovalovice (okres Prostějov)
Úmrtí 10.5.1989
Místo úmrtí Nitra (Slovensko)
Povolání ochránce přírody, pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 583

GAZDA, Josef (též Jozef ), * 17. 4. 1901 Kovalovice (u Prostějova), † 10. 5. 1989 Nitra (Slovensko), ochránce přírody, pedagog

Pocházel z rolnické rodiny Josefa G. a Barbory, roz. Ošťádalové. 1913–21 studoval na gymnáziu v Kroměříži, 1921–25 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. 1926–27 učil na reálném gymnáziu v Hustopečích, 1927–28 v Příbrami. Od 1928 žil a pracoval na Slovensku. Zpočátku působil na gymnáziích: 1928–29 ve Spišské Nové Vsi, 1929–35 v Trenčíně a v Michalovcích, 1935–60 v Nitře. Od 1960 pracoval v nitranském Pedagogickém institutu, resp. na Pedagogické fakultě (od 1964), kde vedl 1961–69 katedru přírodopisu, biologie a geologie. 1970 odešel do penze.

Na fakultě přednášel G. geologii, mineralogii, petrografii a ochranu přírody. Vychoval novou generaci přírodovědců a ochránců přírody, prosazoval vyučování předmětů souvisejících s ochranou přírody. Poukazoval na potřebu spolupráce s lesními hospodáři, zemědělci a vodohospodáři; shromažďoval a sestavoval sbírky přírodnin. Jako okresní konzervátor Státní ochrany přírody se 1948–75 zasloužil o vyhlášení přírodních rezervací v okolí Nitry (1950 Vtáčnik, 1952 Zoborská lesostep a Lupka, 1954 Žibrica). Ochranu přírody propagoval rovněž rozsáhlou osvětovou, přednáškovou a publikační činností, 1952–89 pracoval jako člen a předseda Okresního výboru Slovenského svazu ochránců přírody a krajiny v Nitře. 1968 mu byl udělen titul zasloužilý učitel, 1971 byl vyznamenán Cenou města Nitra, poté medailemi Pedagogické fakulty v Nitře (1976, 1984).

D: studie, výběr: Fenologické pomery v oblasti Nitry v decéniu 1951 až 1960, in: Sborník Pedagogického inštitútu v Nitre. Prírodné vedy, 1963, s. 21–48; Vonkajšie školské prostredie niektorých základných deväťročných škôl na okolí Nitry, in: tamtéž, 1964, s. 81–101; Stav erudície k ochrane prírody u poslucháčov prírodopisu na Pedagogickej fakulte v Nitre v škol. roku 1963/64 až 1965/66, in: tamtéž 1967, s. 37–43; Trend výchovy k ochrane prírody na základných deväťročných školách Nitrianskeho okresu, in: tamtéž 1971, s. 7–17.

L: J. Blaško, Profesor J. G. osemdesiatročný, in: Spravodaj Oblastného nitrianskeho múzea, 1981, s. 63–65; Významné osobnosti Nitry, Nitra 1998, s. 44–45; M. Mikuš – Ľ. Strohnerová, Osobnosti vedy trenčianskeho regiónu, Trenčín 2003, s. 89; Osobnosti botaniky na Slovensku, Bratislava 2010, s. 160–161; BLS 3, s. 89–90.

Ľudmila Ďuranová