Historie verzí stránky „GEBAUER Franz Xaver 30.11.1878-30.12.1966“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace