Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (GEBAUER_Franz_Xaver_30.11.1878-30.12.1966)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GEBAUER Franz Xaver 30.11.1878-30.12.1966

Z Personal
Franz Xaver GEBAUER
Narození 30.11.1878
Úmrtí 30.12.1966
Povolání

37- Doprava, pošty, spoje

29- Stavař


Franz Xaver GEBAUER