Verze z 1. 3. 2015, 14:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (GEBHARD_Jan_Nepomuk_1802-1882)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GEBHARD Jan Nepomuk 1802-1882

Z Personal
Jan Nepomuk GEBHARD
Narození 1802
Úmrtí 1882
Povolání

49- Náboženský nebo církevní činitel

50- Náboženský publicista


Jan Nepomuk GEBHARD