Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (GEORGIEV_Emil_1910)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GEORGIEV Emil 1910

Z Personal
Emil GEORGIEV
Narození 1910
Povolání 55- Jazykovědec


Emil GEORGIEV