Verze z 1. 3. 2015, 14:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (GERTHNER_Ludwig_25.8.1800-17.1.1888)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GERTHNER Ludwig 25.8.1800-17.1.1888

Z Personal
Ludwig GERTHNER
Narození 25.8.1800
Úmrtí 17.1.1888
Povolání

35- Odborník sklářství nebo keramiky

38- Obchod, služby, cestovní ruch


Ludwig GERTHNER