GHON Anton 1.1.1866-23.4.1936: Porovnání verzí

Z Personal
Řádka 9: Řádka 9:
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
 +
| citace = Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 623
 
}}
 
}}
  

Verze z 30. 11. 2019, 10:41

Anton GHON
Narození 1.1.1866
Místo narození Villach (Rakousko)
Úmrtí 23.4.1936
Místo úmrtí Praha
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 623

GHON, Anton, * 1. 1. 1866 Villach (Rakousko), † 23. 4. 1936 Praha, lékař patolog

Pocházel z rodiny obchodníka. Po maturitě v rodišti (1884) absolvoval medicínu na lékařské fakultě ve Štýrském Hradci; promoval 1890. Odešel do Vídně, kde si otevřel soukromou praxi a zároveň se snažil proniknout na akademickou půdu. Nejprve se uplatnil na II. interní klinice lékařské fakulty. 1892/93 působil na prosektuře ve vídeňské Rudolfově nemocnici. 1893 současně pracoval jako demonstrátor na katedře patologické fyziologie a bakteriologie lékařské fakulty. Od 1892 byl prosektorem také ve vídeňské dětské nemocnici sv. Anny. 1894 získal místo asistenta na fakultním Patologicko-anatomickém ústavu. 1897 ho Rakouská akademie věd vyslala do Bombaje, aby se tam věnoval studiu moru. 1899 se ve Vídni habilitoval pro patologickou anatomii, mimořádným profesorem byl jmenován 1902, řádným 1910. V říjnu téhož roku se stal přednostou patologicko-anatomického ústavu německé lékařské fakulty v Praze. 1918/19 zastával funkci děkana školy. Měl velmi dobrý vztah k přednostovi českého Patologicko-anatomického ústavu prof. J. Hlavovi. G. byl členem Československé zdravotní rady a členem korespondentem Rakouské akademie věd. Na odpočinek odešel až krátce před smrtí 1936.

Napsal řadu originálních a oceňovaných publikací především z oblasti bakteriologie (např. ve vztahu k meningitidě a kapavce). Věnoval se také soustavně problematice tuberkulózy, jejíž obětí se nakonec sám stal. Je po něm pojmenováno Ghonovo ložisko při TBC.

D: Der primäre Lungenherd bei der Tuberkulose der Kinder, Berlin–Wien 1912; Die Tuberkulose und ihre Bekämpfung nach dem Stande vom Jahre 1921 (s A. Jaksch-Wartenhorstem), Wien–Breslau 1922.

L: ÖBL 1, s. 437; NDB 6, s. 366–367; BL 1, s. 435; BLDMF, s. 75; Koerting, s. 147–149; Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte der letzten fünfzig Jahre 1, I. Fischer (ed.), Berlin–Wien 1932, s. 497; Bericht über das Studienjahr 1935–36 der Deutschen Universität in Prag, s. 42–47; B. G. Firkin – J. A. Whitworth, Dictionary of medical eponyms, New York –

London 1996, s. 141–142; nekrolog: F. Hochstetter, in: ÖAW Almanach 86, 1936, s. 257–259; Wiener Medizinische Wochenschrift 86, 1936, s. 61, 617n.

P: Archiv UK, Praha, fond NLF, starý a nový osobní spis; rektorátní spisy NLF karton 2; Masarykův ústav – Archiv Akademie věd ČR, Praha, Německá akademie, personální spis; Österreichisches Staatsarchiv / Allgemeines Verwaltungsarchiv, Wien, Unterricht UM allg. A 624.6: G., A. Professorenakt.

Ludmila Hlaváčková