Verze z 10. 3. 2021, 15:10, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GIRTLER Rudolf 13.4.1877-7.12.1952

Z Personal
Rudolf GIRTLER
Narození 13.4.1877
Místo narození Maur (dnes Vídeň, Rakousko)
Úmrtí 7.12.1952
Místo úmrtí Windischgarsten (u Liezenu, Rakousko)
Povolání 29- Stavař
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 638

GIRTLER, Rudolf, * 13. 4. 1877 Mauer (dnes Vídeň, Rakousko), † 7. 12. 1952 Windischgarsten (u Liezenu, Rakousko), stavební odborník, pedagog

Byl synem Rudolfa G., bankovního úředníka z Liberce. Po maturitě na vídeňské střední škole vystudoval 1901 stavební specializaci na tamní technice a 1901–02 konal vojenskou službu. Od 1903 byl na škole asistentem fyziky, v dubnu 1905 získal doktorát technických věd (práce Über einige Beziehungen der Potentialtheorie zur kubischen Dilatation und der Beanspruchung in einem Punkte eines elastischen Körpers), 1908 se habilitoval pro obor encyklopedie mechaniky (pojednání Über die Theorie des Druckversuches) a od 1910 tam působil jako soukromý i honorovaný docent chemického oddělení. 1910 uzavřel čtyři semestry na univerzitě a získal oprávnění vyučovat matematiku a fyziku na středních školách. 1910–20 pracoval jako úředník ve vídeňském patentovém úřadě, 1911 se oženil s dcerou vrchního poštovního rady Laurou Theresou Annou, roz. Kowarschikovou, z Vídně, a vychovávali spolu syny Wolfganga a Rolanda. 1920 byl jmenován řádným profesorem mechaniky (nauky o pružnosti a pevnosti) a nauky o stavebních materiálech i vedoucím katedry mechaniky III na německé technice v Brně, kde 1920–28 a 1937–40 učil rovněž nauku o stavebních materiálech. Od července 1940 byl profesorem všeobecné mechaniky na technice ve Vídni, kam s rodinou opět přesídlil. Odborné práce se zabývaly zejména teorií pružnosti a fyzikální mechanikou. G. byl pohřben na hřbitově ve Windischgarstenu.

D: výběr: Über die Berechnung kinetostatisch-unbestimmter Systeme, Wien 1928; Einführung in die Mechanik fester elastischer Körper und das zugehörige Versuchswesen (Elastizitäts- und Festigkeitslehre), tamtéž 1931; Zur Berechnung von Dreiecksplatten, tamtéž 1936.

L: Poggendorff 6/2, s. 898–899 (se soupisem díla); BL 1, s. 440; P. Šišma, Učitelé na německé technice v Brně 1849–1945. Práce z dějin techniky a přírodních věd 2, 2004, s. 70, 77.

P: Taufbuch Pf. Mauer, 1869–1887, s. 136; Trauungsbuch Pf. St. Othmar, 1911–1913, s. 27; MZA, Brno, fond B 40 Zemský úřad Brno (III. manipulace), karton 3958, neúplný osobní spis R. G.; Archiv města Brna, ohlašovací lístky.

Gustav Novotný