Verze z 1. 3. 2015, 14:14, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (GOLL_Karel_1854)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GOLL Karel 1854

Z Personal
Karel GOLL
Narození 1854
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Karel GOLL