Verze z 6. 4. 2021, 21:37, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GOMPERZ Heinrich 10.12.1843-26.1.1894

Z Personal
Heinrich GOMPERZ
Narození 10.12.1843
Místo narození Nové Mesto nad Váhom (Slovensko)
Úmrtí 26.1.1894
Místo úmrtí Brno
Povolání 20- Finančník nebo pojišťovák
62- Osvětový nebo veřejný činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 682

GOMPERZ, Heinrich, * 10. 12. 1843 Nové Mesto nad Váhom (Slovensko), † 26. 1. 1894 Brno, textilní podnikatel, sběratel, komunální politik

Syn Jakoba Moritze G. (1811–1876), hornouherského obchodníka s vlnou, který se přestěhoval počátkem padesátých let 19. století do Brna, kde měl obchodní kontakty. Tam G. absolvoval techniku i tkalcovskou školu. Nejprve se zabýval zámořským obchodem s vlněným zbožím, od 1876 řídil bankovní dům „I. M. Gomperz“, pracoval jako bankovní cenzor Rakousko-uherské banky (Oesterreichisch-ungarische Bank), stal se členem brněnského obecního výboru, od 1887 byl městským radním. V městské radě se zabýval finančními otázkami, k tomu zastával funkce ve dvou desítkách spolků, spoluzaložil Mährischer Kunstverein (Moravský umělecký spolek). Proslul jako vlastník rozsáhlé sbírky obrazů v ceně přibližně dvou set tisíc zlatých, kterou odkázal městu Brnu. Německému domu v Brně přenechal svou knihovnu, zanechal četné odkazy kulturním, humanitárním a vzdělávacím spolkům. 1887 uzavřel sňatek s bývalou zpěvačkou brněnského městského divadla Julií Dahlenou, vl. jm. Kroppovou (1858–1928). Jeho bratr Louis (1863–1922) pracoval jako advokát.

L: Heller 2 (1888), s. 31–32; 4 (1890), s. 42–43; H. Heller, Unsere Handels- und Gewerbekammern. Biographisch-statistisches Lexikon 1. Mähren und Schlesien, 1894, s. 10–11; D. Kaufmann – M. Freudenthal, Die Familie G., Frankfurt am Main 1907, s. 397; BL 1, s. 456; Myška 1, s. 133; L. Fasora, Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851–1914, 2007, s. 275; B. Smutný, Brněnští podnikatelé a jejich podniky, 2012, s. 131; týž, Heinrich G. – jeho původ, rodina a okolí, in: … z lásky k umění a sobě pro radost… Umělecká sbírka Heinricha G. (1843–1894), 2004, s. 9–18; L. Slavíček, G. sbírka a její odkaz v kontextu dobového sběratelství, in: tamtéž, s. 19–42; G. Gaugusch, Wer einmal war. Das jüdische Großbürgertum Wiens 1800–1938, 1, Wien 2011, s. 981–983 (s další literaturou).

P: Katalog der städtischen „Heinrich G.“-Gemäldesammlung im Ständesaale des alten Landhauses in Brünn, 1896; Katalog der städtischen Heinrich G.-Gemäldesammlung im alten Landhause in Brünn, 1907.

Pavel Cibulka