Verze z 1. 3. 2015, 14:13, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (GORCEY_-_LONGUYON_Joachim_Anton_24.9.1788-27.9.1849)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GORCEY - LONGUYON Joachim Anton 24.9.1788-27.9.1849

Z Personal
Joachim Anton GORCEY - LONGUYON
Narození 24.9.1788
Úmrtí 27.9.1849
Povolání

45- Voják nebo partyzán

39- Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče


Joachim Anton GORCEY - LONGUYON