Verze z 6. 12. 2019, 13:01, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GOTSCH Karl 15.4.1905-27.12.1972

Z Personal
Karl GOTSCH
Narození 15.4.1905
Místo narození Trybsz (u Nowého Targu, Polsko)
Úmrtí 27.12.1972
Místo úmrtí Štýrský Hradec (Rakousko)
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 691-692

GOTSCH, Karl, * 15. 4. 1905 Trybsz (u Nowého Targu, Polsko), † 27. 12. 1972 Štýrský Hradec (Rakousko), lékař internista, pedagog

Narodil se v úřednické rodině, maturoval na gymnáziu v Kežmarku, studoval na Lékařské fakultě Německé univerzity (LF NU) v Praze, kde 1929 promoval. Poté pracoval na II. lékařské klinice LF NU v Praze (přednosta prof. W. Nonnebruch), nejprve jako externí lékař, od 1931 sekundární lékař, 1933 čtvrtý asistent, 1934 třetí asistent, 1937 druhý asistent, 1938–39 první asistent. Během působení na klinice absolvoval několik studijních cest (Vratislav, Lipsko, Berlín). 1939 se habilitoval z interního lékařství a stal se zastupujícím vedoucím interního oddělení fakultní polikliniky, kde zůstal až do zániku Německé univerzity v Praze v květnu 1945. Habilitován byl 1940 podle nových říšských předpisů. Po válce a odsunu do Rakouska působil nejprve v nemocnici v lázních Bad Hall. V listopadu 1945 se stal ve Štýrském Hradci prozatímním vedoucím lékařské kliniky a byl pověřen přednáškami na univerzitě, 1946 jmenován mimořádným a 1948 řádným profesorem a přednostou kliniky. Opakovaně zastával funkci děkana LF.

V odborné práci se zaměřil na choroby srdce a oběhového systému, revmatická onemocnění a alergie. Byl členem (v mnoha případech předsedou) řady rakouských, německých a zahraničních profesních (především revmatologických) společností.

L: BLDMF, s. 78; BL 1, s. 457; K. Pelzner, Personalbibliographien von Professoren und Dozenten der Inneren Medizin und der Kinderheilkunde der Deutschen Karl-Ferdinands-Universität in Prag im ungefähren Zeitraum von 1900–1945 (Diss., Erlangen–Nürnberg 1972), s. 170–172.

P: Archiv UK, Praha, fond Matriky Německé univerzity v Praze, i. č. 4, Matrika doktorů NU 1924–1931, fol. 408; fond LF NU 1883–1945, osobní spis; Archiv Karl-Franzens-Universität Graz, osobní spis (foto).

Petr Svobodný