GRÜNWALD Anton Adalbert 16.2.1873-16.9.1932: Porovnání verzí

Z Personal
 
Řádka 9: Řádka 9:
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
 +
| citace = Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 791-792
 
}}
 
}}
  

Aktuální verze z 12. 12. 2019, 18:11

Anton Adalbert GRÜNWALD
Narození 16.2.1873
Místo narození Praha
Úmrtí 16.9.1932
Místo úmrtí Praha
Povolání 1- Matematik
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 791-792

GRÜNWALD, Anton Adalbert, * 16. 2. 1873 Praha, † 16. 9. 1932 Praha, matematik, pedagog

Byl synem z početné rodiny matematika a profesora německé techniky Antona Karla G. (1838–1920) a Filipíny, roz. Votýpkové (* 1851), bratrem Josefa G. (1876–1911) a Aloise G. (1882–1931). G. po studiu matematiky na pražské Německé vysoké škole technické a Filozofické fakultě německé Karlo-Ferdinandovy univerzity (1890–95) působil nejdříve na druhé pražské německé státní reálce, 1907 obhájil doktorát filozofie, 1909 se habilitoval pro obor geometrie a ještě před začátkem první světové války byl 1913 jmenován mimořádným profesorem matematiky a geometrie Německé vysoké školy technické. 1914 se stal mimořádným členem Společnosti pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách (Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen). V srpnu 1914 narukoval na frontu, vzápětí byl v Srbsku raněn, po vyléčení sloužil u jednotek na Balkáně, 1918 byl na italské frontě znovu raněn a do konce války se léčil v Praze. Po válce přednášel matematiku a geometrii pro učitele vyšších obchodních škol, od 1928 suploval základy vyšší matematiky na zemědělském oddělení německé techniky v Děčíně-Libverdě. 1931 byl na technice jmenován profesorem geometrie. Kromě geometrie patřil jeho odborný zájem především popisu různých druhů pohybu tuhých těles. Oženil se 1895 v Praze s Annou, roz. Kučerovou (* 1873).

D: výběr: Geodätische Linien auf dem Ellipsoide, in: Sitzungsberichte der Königlichen Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1902; Darstellung aller Elementarbewegungen eines starren Körpers, in: tamtéž 1905; Fußpunktskurven in der Ebene und im Raum, in: tamtéž 1906; Die kubische Kreisbewegung eines starren Körpers, in: Zeitschrift für Mathematik und Physik 55, 1908; Merkwürdige Punkte von Wurfbahnen, in: Sitzungsberichte der Königlichen Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften 1921/22.

L: Poggendorff 6; OSND 2/2, s. 951; Birk, s. 25–26, 133–134; ÖBL 2, s. 92 (s bibliografií); BL 1, s. 482; Společnost pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách 1891–1945, A. Míšková – M. Neumüller (eds.), 1994, s. 154; Handbuch österreichischer Autorinnen und Autoren jüdischer Herkunft 18. bis 20. Jahrhundert 1, Wien 2002, s. 477; BJB, s. 71–72.

P: NA, Praha, Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 145, obr. 753, 754, 756; Archiv hl. města Prahy, Soupis pražského obyvatelstva 1830–1910, kart. 76, č. 14; Archiv UK, Praha, fond Matriky Německé univerzity v Praze, inv. č. 3, Matrika doktorů německé Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze (1904–1924), fol. 76.

Ivo Kraus