Verze z 1. 3. 2015, 15:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (GREENHUT_Josef_Benedikt_29.2.1847-1918)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GREENHUT Josef Benedikt 29.2.1847-1918

Z Personal
Josef Benedikt GREENHUT
Narození 29.2.1847
Úmrtí 1918
Povolání 38- Obchod, služby, cestovní ruch


Josef Benedikt GREENHUT