Verze z 8. 12. 2019, 12:44, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GREGOR Evžen 14.11.1881-30.3.1958

Z Personal
Evžen GREGOR
Narození 14.11.1881
Místo narození Štěpánov (u Olomouce)
Úmrtí 30.3.1958
Místo úmrtí Praha
Povolání 28- Strojař nebo elektrotechnik
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 727

GREGOR, Evžen, * 14. 11. 1881 Štěpánov (u Olomouce), † 30. 3. 1958 Praha, konstruktér, manažer, pedagog

Syn úředníka Josefa G. a Terezie, roz. Pavelkové. Otec měl technické vzdělání. Rodina žila zprvu na Moravě, později se přestěhovala do Prahy, kde G. 1898 maturoval na reálce. Následně vystudoval strojírenství na pražské české technice (2. státní zkouška, 1902). Obor technické stavby na téže škole absolvoval i Karel G. (* 1880), jeden z jeho bratrů.

G. nastoupil v technickém oddělení firmy Ringhoffer v Praze, kde se věnoval konstrukční činnosti v lihovarnictví, odvětví, kterému zasvětil další profesní kariéru. Pracoval např. na projektové přípravě stavby melasového lihovaru Pontelagoscuro u Ferrary v Itálii. 1908–12 G. působil jako vrchní inženýr v lihovarnickém oddělení firmy Novák a Jahn v Praze. Od 1912 byl činný ve strojírenském koncernu Pražská akciová strojírna, dříve Ruston, Bromovský a Ringhoffer, který 1914 za složitých podmínek fúzoval s plzeňskou Škodovkou; nový koncern se nazýval Spojené strojírny. G. řídil jako přednosta jeho lihovarnické oddělení a ve firmě zůstal i po majetkových změnách po vzniku Československé republiky 1918. G. se 1923 stal členem ředitelství strojírny v Plzni a 1930 přešel do vrchního technického ředitelství v Praze.

Byl autorem řady patentů v oblasti lihovarnictví a výrazně přispěl k rozvoji tohoto odvětví v Čechách. 1902/03 působil jako odborný asistent na České vysoké škole technické v Brně, 1912–23 tam přednášel jako honorovaný docent. Od 1928 komplikovala jeho profesní i soukromý život ztráta sluchu. Jeho manželkou se stala Emanuela, roz. Sieglová, manželé měli syna Jindřicha a dcery Hanu a Terezu.

L: F. Janáček – M. Bauerová – A. Klimek – V. Krátký, Největší zbrojovka monarchie. Škodovka v dějinách, dějiny ve Škodovce. 1859–1918, 1990, s. 291; Studie o technice v českých zemích 1918–1945 (2. část), díl 6, I. Smolka (ed.), 1995, s. 15; Věstník SIA 20. 6. 1942, s. 102.

P: ZA, Opava, Sbírka matrik, matrika nar. řkt. f. ú. Štěpánov, XIII/8, s. 94; NA, Praha, Policejní ředitelství I., konskripce, karton 144, obraz 260; Policejní ředitelství Praha II, evidence obyvatelstva, G. Eugen 1881/1; Archiv NTM, Praha, Sbírka biografických dokumentů, NAD 856, E. G.

Jaromír Patočka