Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (GREINER_von_Franz_2.2.1732-2.6.1798)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GREINER von Franz 2.2.1732-2.6.1798

Z Personal
Franz GREINER von
Narození 2.2.1732
Úmrtí 2.6.1798
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Franz GREINER von