Verze z 1. 3. 2015, 14:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (GREMMER_Jan_1695-1757)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GREMMER Jan 1695-1757

Z Personal
Jan GREMMER
Narození 1695
Úmrtí 1757
Povolání

56- Filozof 49- Náboženský nebo církevní činitel 61- Pedagog

63- Spisovatel


Jan GREMMER