Verze z 9. 12. 2019, 12:48, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GREUTER Jan Konrád †12.9.1625

Z Personal
Jan Konrád GREUTER
Narození 16. století
Místo narození ? Štrasburk (Francie)
Úmrtí 12.9.1625
Místo úmrtí Praha
Povolání 24- Představitel řemesel nebo cechů
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 742

GREUTER, Jan Konrád (též GREITER, GREYTER, KREJTER, Hanuš Konrád, Kunrát), * 16. století Štrasburk ? (Francie), † 12. 9. 1625 Praha, zlatník, rytec, medailér

Do 1601 G. pracoval pro falckého kurfiřta Fridricha IV., od něhož zřejmě odešel do Prahy. Stal se dvorským zlatníkem Rudolfa II. a pro císaře 1602 zpracoval i nový návrh mincí, které měly být raženy v Čechách. V této souvislosti doporučil pražský mincmistr Jan Lasanz české komoře, aby G. dodával razidla všem mincovnám. V prosinci 1602 se G. stal řezačem mincovních kolků v Praze, kde ve funkci nahradil D. Engelharta. Od 1603 dodával razidla také do českobudějovické mincovny a příležitostně i do mincoven v Kutné Hoře a Jáchymově. Jeho vztah k těmto mincovnám nebyl dosud zcela objasněn. V případě mincovny v Kutné Hoře byl G. pravděpodobně odpovědný za dodávky razidel s tím, že většinu razidel pro něho vyráběl kutnohorský zlatník Mates Šlegl. Práce pro jáchymovskou a českobudějovickou mincovnu nebyla doložena v písemných pramenech, vyvozuje se však z výtvarného provedení ražeb. Další zmínka o G. se objevila při korunovaci Matyáše Habsburského, kdy za mince vyrobené k této příležitosti dostal zvláštní odměnu. 1619 a 1620 byl starším zlatnického cechu na Malé Straně. Občas pravděpodobně pracoval pro vídeňskou mincovnu.

L: OSN 10, s. 474; Toman 1, s. 270; Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 1912, č. 48, s. 366, 367, 375, 376; T. Smělý, Vzácný kutnohorský tolar Rudolfa II. z roku 1603 z razidel J. K. G. v aukci pražské pobočky ČNS, in: www.numismatici.cz (stav k 6. 9. 2016).

Lenka Křížová, Tomáš Smělý