Verze z 1. 3. 2015, 15:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (GRIM_Emanuel_1.1.1883-18.10.1950)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GRIM Emanuel 1.1.1883-18.10.1950

Z Personal
Emanuel GRIM
Narození 1.1.1883
Úmrtí 18.10.1950
Povolání

63- Spisovatel 49- Náboženský nebo církevní činitel

62- Osvětový nebo veřejný činitel


Emanuel GRIM